78. MŠ Plzeň

Kolektiv školy

O děti pečuje 14 pedagogických pracovnic  a jeden p učitel  - všichni s odpovídajícím pedagogickým vzděláním. 
V  letošním roce na základě potřeby společného vzdělávání pracuje na jedné ze tříd asistent pedagoga -  schválený KÚ PK.

Nedílnou součástí kolektivu jsou provozní pracovnice.

Ve školní jídelně pracují 4 paní kuchařky. Vedoucí školní jídelny vede, kontroluje  a organizuje pracovnice školní jídelny, je zodpovědná za pestrost stravování, sestavuje jídelní lístky, vede celou  finanční agendu stravování.
Je podřízená ředitelce školy.

O pořádek se starají 4 paní uklizečky  vedené, kontrolované  a organizované paní školnicí. Školnice je zodpovědná za organizaci a vedení - řízení uklízeček, za pořádek ve škole i celém areálu školy.
Je podřízená ředitelce školy.

Zápisy z kontrol KHS (krajské  hygien. stanice) opakovaně vysoce hodnotí čistotu a pořádek, kvalitu a pestrost stravování a motivující prostředí školy.

vytisknout stránku