Informace o škole

Adresa školy: 78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30, 323 00 Plzeň
Právní forma: příspěvková organizace
Kapacita školy: 188 dětí,  7 tříd

Provoz školy: 6.00 – 16.30 hod. denně

Telefon pevná linka: 724 13 7878
Mobilní telefon pro omlouvání dětí:  třídní telefony  - jsou uvedeny na nástěnkách v šatnách dětí                                                                                                                                                                                    

Ředitelka školy:

    Monika Kalašová

  MT: 724/138 787
E-mail: KalasovaMo@ms78.plzen-edu.cz
Úřední hodiny: pondělí liché – od 13.00 do 15.00 hod.

Po telefonické domluvě možnost dohody jiného dne a času.

Zastupující učitelka  - v době nepřítomnosti ředitelky:

Mgr. Martina Jandová tel. 724/541190

E-mail: JandovaMa@ms78.plzen-edu.cz

Vedoucí ŠJ:

pí. Bohuslava Svobodová
Telefon:     MT: 722/080 454
Pracovní doba: 6.00 – 14.00 hod. denně

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše mateřská škola je od 1. září 2011 sedmitřídní, je umístěna ve vnitrobloku lochotínského sídliště, sousedí s plaveckým bazénem  a 31. ZŠ.

Je komplexem jednopodlažních typizovaných pavilonů s vlastním sociálním zázemím, které uvnitř spojuje plně uzavřená chodba.

Třídy jsou barevné, světlé a prostorné, motivující, postupně vybavované a modernizované.

V přízemí zeleného pavilonu je tělocvična vybavená mnohým náčiním a nářadím, se spoustou veselých barviček. Užíváme ji denně dopoledne, ale i odpoledne při nadstandardních aktivitách.

Při vzdělávání děti aktivně a pravidelně užívají  2 interaktivní tabule,  ve třídách mají děti možnost pracovat s počítačem a  vhodnými vzdělávacími programy.

Tvoříme z  hlíny v Atelieru s keramickou pecí.  Nově  zrekonstruovaný Atelier  můžeme od  září využívat  i na denní rozšířené výtvarné aktivity. Na  každé třídě je pianino, třídy vlastní mobilní telefony  nejen pro omlouvání dětí, ale také podporují možnost pružné informovanosti rodičů. K  informacím rodičů využíváme emailovou poštu na domácí adresy Vás, rodičů.

Školu obklopuje velká a krásná zahrada se vzrostlými listnatými a jehličnatými stromy, které v létě příjemně stíní, hracími  prvky a sedmi pískovišti. Tři z nich jsou kryta proti slunci. V boční části zahrady je  plně vybavené  sportovní hřiště  s umělým povrchem. Na školní zahradu se děti těší a užívají si ji hlavně v teplejších měsících. Je dobře udržovaná, často slouží k rozmanitým slavnostem jednotlivých tříd, a je bezesporu velkým bohatstvím naší barevné školy. V části zahrady za červeným pavilonem je Skřítkový les - neobvyklý,  ekologicky zaměřený projekt - vede děti k přirozené ochraně přírody a péči o ní, k pozorování přírody  jejích změn a dějů v ročních obdobích... Jeho součástí je smyslová stezka, habrový stan, přírodní lezecí strom, kostkoviště, suchá skalka, venkovní stoly, doplňkové prvky Ptáci a 7 skřítků, které dotvořily děti s učitelkami a rodič z jednotlivé třídy. Skřítkový les  nabízí možnost pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích, elementární pracovní a ekologické zkušenosti dovednosti a zkušenosti...Děti celoročně o své skřítky pečují.

Každý z barevných pavilonů je po celkové rekonstrukci ozvláštněný krytou terasou, která slouží k ranním i odpoledním hrám dětí, grilování při zahradních slavnostech, setkávání s rodiči a rozmanitým akcím jednotlivých tříd.