78. MŠ Plzeň

Nadstandardní aktivity, školní akce

Je v nich rozvíjen zejména talent dětí, ale i tvořivost, hudební a pěvecké dovednosti, rytmus, soustředění,  elementární cit pro krásu, prvotní vnímání kulturních hodnot, dětská kamarádství, ohleduplnost, rozvíjeno  poznávání, pracovní a tvůrčí dovednosti a zkušenosti,  přiměřeně rozvíjeny IT dovednosti, pohybové dovednosti, odvaha a mnohé další

Vycházejí ze zájmu dětí, jsou vedeny pedagogy školy  nebo odborným lektorem, jsou součástí vzdělávání v průběhu celého dne nebo nespacích aktivit s ohledem na možnosti dětí a jejich věkové zvláštnosti.

        Součást školního  vzdělávacího programu, dopolední hodiny:

  • Rozšířené výtvarné aktivity  a pracovní tvůrčí aktivity pod vedením pg. školy - bezúplatně.
  • Keramika dětí - dopoledne, případně společné setkávání s rodiči  a dětmi v odpoledních hodinách při  keramické dílně - bezúplatně.
  • Návštěvy vybraných divadelních přestavení – s ohledem na úroveň a komorní prostředí, případně návštěva v naší škole.
  • Práce s interaktivní tabulí, školními počítači, tablet

        Nadstandardní doplněk vzdělávání, převážně v  odpoledních hodinách - po částečném odpočinku dětí

  • Pěvecký sboreček Sluníčka s paní učitelkou Jiřinou,  Evou -  bezúplatně.
  • Kroužek malých hasičů Čertíci s paní učitelkou Martinou a Evou  -  bezúplatně
  • AJ - jazyková agentura SUN - lektor  - za úplatu přímo agentuře.

         Projekty  pro rok  2017 -  o jejich průběhu, náplni a výstupech  budeme rodiče informovat

  • Kouzelná flétnička - ve spolupráci s divadlem J.K. Tyla  - projekt podporovaný ÚMO Plzeň 1 - jaro 2017
  • Dešťovka je náš kamarád - projekt podporovaný  nadačním fondem Zelený poklad s Obč. sdružením Ametyst - využití přirozených zdrojů v přírodě - podzim 2017
  • Zelené zahrádky - projekt podaný školou  komisi Životního prostředí m. Plzně - environmentální výchova  a děti  naší školy - květen 2017

        Další aktivity 
        Předplavecká výuka - za úplatu  plaveckému bazénu - v dopoledních hodinách
       Netradiční celoškolní akce pro děti a jejich rodiče, slavnosti a jiné vzdělávací nebo zábavné akce, Dny pro radost,  Techmania Science Center, ZOO a nabídka tematických  akcí.     

    78. mateřská škola v Sokolovské ulici

To je – kreslení a malování, učení a hraní, zpívání a cvičení, hračky a plno nových her, procházky, výlety i plavání, pohádky, divadla a Dny pro radost,  plno nových kamarádů a paní učitelky, které už se na děti těší......

vytisknout stránku