78. MŠ Plzeň

S kým spolupracujeme

 • s ÚMO Plzeň
 • s 31. ZŠ – úzká spolupráce škol,  oboustranné návštěvy dětí
 • bazénem  Lochotín na úrovni předplavecké výuky,  dále je formou instalace stálé výtvarné výstavy obrázků, prací našich dětí
 • s agenturami zábavných  kulturních pořadů i jiných vzdělávacích center - divadla, ZOO, Techmania science center
 • s SDH Bolevec na úrovni vedení zájmových aktivit našich malých hasičů
 • s jazykovou agenturou
 • s knihovnou Bolevec  na úrovni návštěv, tématických besed, vypůjčování  knih...aj.
 • se školským logopedem na úrovni prvotní depistáže dětem, které potřebují a ještě nemají logopedickou péči

        CO  NABÍZÍME

 • Školu plnou barviček, útulné a čisté prostředí, které průběžně obnovujeme, plně zrekonstruovaný interiér včetně sociálního zázemí dětí
 • Dlouhodobě provoz vyhovující pracujícím rodičů tj. 6,00 - 16,30 hodin.
 • Oboustrannou spolupráci s 31.ZŠ.
 • Nabízíme časově neomezený adaptační program všem nově nastupujícím dětem podle jejich individuálních potřeb a zájmu rodičů.
 • Pečujeme o pohodovou a příjemnou atmosféru tříd, o důvěru našich dětí.
 • Dbáme o denní dostatečný pitný režim - i formou sebeobsluhy (s ohledem na věk dětí) ze speciálních termonádob umístěných na jednotlivých třídách, pitný režim je pro nás důležitý i při pobytu venku
 • Po obědě si čistíme zuby.
 • Zařazujeme tzv. nespací aktivity – krátký odpočinek po obědě vystřídají hry a činnosti dle zájmu dětí s ohledem na děti spící.
 • Rozvíjíme tvořivost dětí v mnoha podobách, malujeme, tvoříme a svými výtvory zdobíme interiér i exteriér školy ve zrekonstruovaném Ateliéru s keramickou pecí.
 • Pracujeme se dvěma interaktivními tabulemi, počítače  pro práci dětí jsou k dispozici ve třídách, novinkou budou tablety ve třídě předškolních dětí.
 • Prostornou, dobře udržovanou a řadou zajímavých herních prvků vybavenou školní zahradu. Dominantou je "Loď".
 • Podporujeme o  zdravý životní styl - pestrým  a vyváženým stravováním, jídelníček na web. stránkách, fotogalerii.
 • Nabízíme nadstandardní aktivity včetně seznamování s AJ přiměřenou  a ind. formou ( info na těchto stránkách ).
 • Rozvíjíme poznávání dětí mnoha zajímavými akcemi i „Dny pro radost“.
 • Pečujeme o elementární seznamování dětí s prvky ekologie  i ve Skřítkovém lese,  naší snahou je rozvoj oblasti environmentální výchovy v praxi.
 • Rozvíjíme povědomí dětí o práci s IT technologiemi - tablety předškolákům,   nově ale přiměřeně.
 • Rozvíjíme otevřenou spolupráci s rodiči, snažíme se o dobrou informovanost.
 • Umožňujeme rodičům vstup až do tříd ráno i odpoledne, zavádíme na několika třídách i odpolední hraní s rodiči s cílem užšího poznání.
 • Pečujeme o zdravou výživu, která se podílí na stavu současného i budoucího zdraví dětí, již dlouhodobě a hlavně denně nabízíme dětem „ovocné nebo zeleninové dny“ – děti si samy zvolí z této nabídky, co si ke svačině ještě vyberou, pěstujeme a rozvíjíme u dětí povědomí a pojmu " zdravý životní styl "- návyky a zvyky a jejich nastavení -  co to je a jak na to..??"
 • Zapojujeme rodiče do třídních aktivit – vítáme jakoukoliv  formu spolupráce.
 • Naším dlouhodobým cílem je spolupodílení se rodičů na celkovém dění jednotlivých tříd a celé školy.
 • Účastníme se sportovních aktivit, Olympiád, zajišťujeme krátká představení při " Vítání dětí na svět na ÚMO P1", i při předávání Jánského plaket,
 • Navštěvujeme zařízení Senior rezidence Terasy a přinášíme jeho klientům mnoho radosti a hezky prožitých chvil a máme z této spolupráce radost - Stavíme mosty
 • Naše výtvarné aktivity zdobí třídy, šatny, ploty, školní zahradu, plavecký bazén, Dům pohádek - účastníme se výtvarných soutěží a často získáme  přední umístění
  .
  ....................Naším cílem jsou spokojené děti, které se k nám každý den těší...............není nám lhostejná spokojenost rodičů................

 

vytisknout stránku