VII. třída „Delfínci“

Vítáme Vás na našich třídních stránkách v letošním školním roce 2020/2021. Náš dětský kolektiv tvoří 27 dětí ve věku od 3.-6. let – 15 chlapců a 12 děvčat. Některé děti navštěvují náš kolektiv již druhým, třetím rokem, přivítáme 6 nových kamarádů. Těšíme se  na nové zážitky, které společně v letošním školním roce prožijeme.

Motto: „Rozhlédni se tu a tam, uvidíš, že nejsi sám. Všude je tvůj velký svět, pojď si o něm vyprávět.“

Třídní telefonní číslo: 725 007 964

Třídní učitelky: Dana Partynglová,  Eva Lepičová Partynglová

Naše nová emailová adresa: LepicovaEv@ms78.plzen-edu.cz

Plánované cíle pro školní rok

  • Zaměříme se na přirozenou touhu dětí poznávat, objevovat nové a krásné, experimentovat.
  • Prozkoumáme svět kolem nás, zapojíme se do celoškolního projektu zaměřeného na dětskou etiketu.
  • Důležitým cílem pro nás bude spokojenost dětí, navázat na výbornou spolupráci s rodiči.
  • Příprava našich předškoláků do 1. třídy.

Co nás čeká v únoru 2021

1.2. Oslava Emilky narozenin (4 roky)

10.2. Oslava Kryštofovo narozenin (6 let)

12. 2. Červený den – budeme oblečení v červeném…

16. 2. Karneval – přijdeme do MŠ v převleku 🙂

26.2. Svlékání peřinek

 

 

Akce, které budou neplánované, oznámíme včas cedulkou v šatně, nebo SMS zprávou a budou také vyznačené v kalendáři na poličce.

! VŠECHNY AKCE DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY Z DŮVODU KORONAVIROVÉ PANDEMIE!

 

Z hygienických důvodů provoz na naší třídě je prodloužen
od 6,00-16,30 hod.
Děti nebudou převáděny na konečnou třídu.