VII. třída „Delfínci“

Vítáme Vás na našich třídních stránkách v letošním školním roce 2018/2019. Náš dětský kolektiv tvoří 28 dětí ve věku od 3.-7. let – 14 chlapců a 14 děvčat. Některé děti navštěvují náš kolektiv již čtvrtým rokem, přivítáme 17 nových kamarádů. Těšíme se  na nové zážitky, které společně v letošním školním roce prožijeme.

Motto: Rozhlédni se tu a tam, uvidíš, že nejsi sám. Všude je tvůj velký svět, pojď si o něm vyprávět.

Naše třídní telefonní číslo: 725 007 964
Konečná třída: III., pavilon B,  telefon: 724 544 394

Třídní učitelky: Alena Carmineová,  Eva Lepičová Partynglová

Naše nová emailová adresa: LepicovaEv@ms78.plzen-edu.cz

Plánované cíle pro školní rok:

Zaměříme se na přirozenou touhu dětí poznávat, objevovat nové a krásné, experimentovat
Jako Delfínci letos prozkoumáme svět kolem nás, město, ve kterém žijeme…
Důležitým cílem pro nás bude spokojenost dětí, navázat na výbornou spolupráci s rodiči
U předškolních dětí se soustředíme na systematickou přípravu na vstup do 1.třídy ZŠ

Co nás čeká v listopadu:

Zamykání lesa
Větrníkový den
5.11. Pohyb P1 – pro předškoláky
Bruslička – pro přihlášené
19.11. vánoční fotografování
23.11. svlékáme peřinky
Oslavy narozenin a svátků
Nedávejte dětem batohy