VII. třída „Delfínci“

Vítáme Vás na našich třídních stránkách v letošním školním roce 2018/2019. Náš dětský kolektiv tvoří 28 dětí ve věku od 3.-7. let – 14 chlapců a 14 děvčat. Některé děti navštěvují náš kolektiv již čtvrtým rokem, přivítáme 17 nových kamarádů. Těšíme se  na nové zážitky, které společně v letošním školním roce prožijeme.

Motto: Rozhlédni se tu a tam, uvidíš, že nejsi sám. Všude je tvůj velký svět, pojď si o něm vyprávět.

Naše třídní telefonní číslo: 725 007 964
Konečná třída: III., pavilon B,  telefon: 724 544 394

Třídní učitelky: Alena Carmineová,  Eva Lepičová Partynglová

Naše nová emailová adresa: LepicovaEv@ms78.plzen-edu.cz

Plánované cíle pro školní rok:

Zaměříme se na přirozenou touhu dětí poznávat, objevovat nové a krásné, experimentovat
Jako Delfínci letos prozkoumáme svět kolem nás, město, ve kterém žijeme…
Důležitým cílem pro nás bude spokojenost dětí, navázat na výbornou spolupráci s rodiči
U předškolních dětí se soustředíme na systematickou přípravu na vstup do 1.třídy ZŠ

Co nás čeká v březnu :

6.3. Karneval – celoškolní akce

7.3. Bruslička

12.3. Vítání občánků – ÚMO 1, odpoledne
14.3. Bruslička
15.3. Pohádka v MŠ – Dvanáct měsíčků

15.3. Svlékáme peřinky
20.3. Návštěva Akvatery – ml. D

20.3. Návštěva 31. ZŠ – předškoláci

21.3. Bruslička – karneval na ledě

22.3. Jarní focení v tělocvičně

28.3. Poslední bruslička

 

Nedávejte dětem batohy