78. MŠ Plzeň

Platby a úhrady

1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2018/2019 na dobu od 1. září 2018 do 31. srpna 2019.

Číslo účtu pro úhradu školného: 59437 311/0100

VS - 78, SS - evidenční číslo dítěte 78…(viz  zveřejněné seznamy dětí - 78 ... ) Toto číslo patří pouze Vašemu dítěti. Používejte ho jako specifický symbol při platbě školného i stravného.........splatnost vždy do 15. v měsíci.

Školné i stravné má svoje čísla účtu, zadejte si výši platby a odesílejte částku za stravné a  částku  za  školné  -  na správná čísla účtů  (2 rozdílná čísla účtu!!!!)

Výše úplaty: 

570,- Kč od 1. září 2018 do 31. srpna 2019

Splatnost školného : do 15. dne příslušného kalendářního měsíce (červenec a srpen se školné neplatí, pokud nemá naše škola prázdninový provoz). ZNAMENÁ TO, ŽE  PLATBU  / příkaz / V ČERVNU  VŽDY RODIČE  ZASTAVÍ.

Formy úhrady: převodem z účtu, vyjímečně hotovostně.

Úhrada školného se týká všech dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání do 78. mateřské školy od 1.9.2018  i dětí, které nastupují v průběhu školního roku až do doby jejich skutečného nástupu.

Děti v posledním ročníku mateřské školy ( tedy před nástupem do základní školy)  - dětí s povinnou předškolní docházkou školné neplatí - týká se i dětí s povinnou  s OŠD.

 Informace o úplatě za předškolním vzdělávání jsou specifikovány ve Vnitřním předpisu, který je rodičům k dispozici na info tabulích u vchodů do jednotlivých pavilonů.

O prominutí  školného je nutné ZNOVU NEBO NOVĚ zažádat  do konce srpna 2018-  VE VŠECH PŘÍPADECH -----  PLATNOST KAŽDÉHO VYPRŠÍ 31.8..2018

2. ÚPLATA ZA STRAVNÉ ve školní jídelně 78. mateřské školy Plzeň.

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2018/2019 na dobu od 1. září 2018 do 31.srpna 2019.

Číslo účtu pro platby stravného : 19830 311/0100

Výše plateb:

děti 3 - 6 let věku  - 34,--Kč na dítě a den
děti 7 leté  - 40.--Kč na dítě a den

Splatnost: do 20. dne v měsíci

Záloha: 1000,-- Kč děti 3-6 leté,     1040,-- Kč děti 7 leté, které dovrší  7 let do 31.8.2019.

Formy úhrady: bezhotovostními převody,  souhlasem s inkasem, vyjímečně hotovostně.

Informace o úplatě za stravování jsou specifikovány ve Vnitřním předpisu, který je rodičům k dispozici na info tabuli u vchodů do jednotlivých pavilonů.

 

Před nástupem dítěte do MŠ ( tedy od 28.8. 2018 do  31.8.2018) -   a dále vždy před nástupem  dítěte  jsou rodiče/zákonní zástupci nově přijatých dětí povinni osobně navštívit vedoucí ŠJ a dohodnout formy úhrady !stravování.

Veškeré informace podává vedoucí školního stravování B. Svobodová ...............722/080 454.

                   Monika Kalašová, ředitelka školy

vytisknout stránku