78. MŠ Plzeň

Platby a úhrady

1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2017/2018 na dobu od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.

 • Číslo účtu pro úhradu školného: 59437 311/0100
 • VS - 78, SS - evidenční číslo dítěte 78…(viz  zveřejněné seznamy dětí - 78 ... ) Toto číslo patří pouze Vašemu dítěti. Používejte ho jako specifický symbol při platbě školného i stravného.........splatnost vždy do 15. v měsíci.
 • Školné i stravné má svoje čísla účtu, zadejte si výši platby a odesílejte částku za stravné a  částku  za  školné  -  na správná čísla účtů  (2 rozdílná čísla účtu!!!!)
 • Výše úplaty: 

 • 495,-- Kč od 1. září 2017 do 31. srpna 2018

 • Splatnost školného : do 15. dne příslušného kalendářního měsíce (červenec a srpen se školné neplatí, pokud nemá naše škola prázdninový provoz). ZNAMENÁ TO, ŽE  PLATBU  / příkaz / V ČERVNU  VŽDY RODIČE  ZASTAVÍ.
 • Formy úhrady: převodem z účtu, vyjímečně hotovostně.

Úhrada školného se týká všech dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání do 78. mateřské školy od 1.9.XXXX  i dětí, které nastupují v průběhu školního roku až do doby jejich skutečného nástupu.

Děti v posledním ročníku mateřské školy ( tedy před nástupem do základní školy) - s povinnou předškolní docházkou školné neplatí - týká se dětí s povinnou  školní docházkou - od 1.9.2017 a dětí s OŠD.

 Informace o úplatě za předškolním vzdělávání jsou specifikovány ve Vnitřním předpisu, který je rodičům k dispozici na info tabulích u vchodů do jednotlivých pavilonů.

O prominutí  školného je nutné ZNOVU NEBO NOVĚ zažádat  do konce srpna 2017-  VE VŠECH PŘÍPADECH -----  PLATNOST KAŽDÉHO VYPRŠÍ 31.8.XXXX.

2. ÚPLATA ZA STRAVNÉ ve školní jídelně 78. mateřské školy Plzeň.

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2017/2018 na dobu od 1. září 2017 do 31.srpna 2018.

 • Číslo účtu pro platby stravného : 19830 311/0100
 • Výše plateb:
 • děti 3 - 6 let věku  - 34,--Kč na dítě a den
  děti 7 leté  - 40.--Kč na dítě a den
 • Splatnost: do 20. dne v měsíci
 • Záloha: 1000,-- Kč děti 3-6 leté,     1040,-- Kč děti 7 leté, které dovrší  7 let do 31.8.2018.
 • Formy úhrady: bezhotovostními převody,  souhlasem s inkasem, vyjímečně hotovostně.

Informace o úplatě za stravování jsou specifikovány ve Vnitřním předpise, který je rodičům k dispozici na info tabuli u vchodů do jednotlivých pavilonů.

 

Před nástupem dítěte do MŠ ( tedy od 28.8. 2017 do  31.8.2017) -   a dále vždy před nástupem  dítěte  jsou rodiče/zákonní zástupci nově přijatých dětí povinni osobně navštívit vedoucí ŠJ a dohodnout formy úhrady stravování.

Veškeré informace podává vedoucí školního stravování B. Svobodová ...............722/080 454.

                   Libuše Čiperová, ředitelka školy

 

 

 

vytisknout stránku