78. MŠ Plzeň

Zápisy 2018 - 2019

78.mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace, Sokolovská 30, Plzeň

 
Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 ods.2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v 78. mateřské škole Plzeň, příspěvkové organizace, Sokolovská 30 Plzeň.
Datum zveřejnění: 28.5.2018
Datum sejmutí: 13.6.2018
Kalašová Monika: ředitelka školy

 

vytisknout stránku