Letošní školní rok 2022/2023 je školné 714,- Kč.

 

DODATEČNÝ ZÁPIS PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

Termín dodatečného zvláštního zápisu / Термін додаткової спеціальної реєстрації:

29. 8. 2022 v době od 10.00 – 17.00 hod / 29.8.2022 в период с 10.00 – 17.00 год

  • Pro děti, které se z nějakého důvodu nedostavily k řádnému termínu zápisu, který probíhal ve dnech 11. – 12. července 2022 / дітей, які з певних причин не прийшли у встановлений термін зарахування, який відбувся 11-12 липня 2022 року.

Školský obvod Plzeň 1: 60. MŠ, Manětínská 37, 323 00 Plzeň
(Lochotín, Bolevec, Vinice)
Шкільний район Плзень 1: 60-ий Дитячий садок, Манетінска 37, 323 00 Плзень
(Лохотін, Болевец, Вініце)