I. třída „Piráti“

Do naší třídy chodí celkem 28 dětí 3 – 7 letých. Třídu tvoří 15 kluků a 13 holčiček. Třídní učitelky: Martina a Alenka, asistent pedagoga Dana Nolčová

Naše třídní telefonní číslo: 724 541 190

Telefonní číslo na konečnou: 724 543 590

Emailová adresa pro omlouvání dětí: JandovaMa@ms78.plzen-edu.cz

Naše cíle:

  • Seznamování dětí s novým prostředím.

  • Rozvíjet a posilovat prosociální chování a postoje dětí k rodině i kamarádům ve třídě.

  • Rozvoj sebedůvěry, citové samostatnosti.

Co nás čeká v prosinci:

 7.1. Předplavecká výuka

 9.1. Bruslení

14.1. Předplavecká výuka

16.1. Bruslení

21.1. Předplavecká výuka

23.1. Bruslení

28.1. Předplavecká výuka

30.1. Divadlo Alfa