I. třída „Piráti“

Do naší třídy chodí celkem 28 dětí 3 – 7 letých. Třídu tvoří 13 kluků a 15 holčiček. Třídní učitelky: Martina a Radka

Naše třídní telefonní číslo: 724 541 190

Telefonní číslo na konečnou: 724 543 590

Emailová adresa pro omlouvání dětí: JandovaMa@ms78.plzen-edu.cz

Naše cíle:

  • Seznamování dětí s novým prostředím.

  • Rozvíjet a posilovat prosociální chování a postoje dětí k rodině i kamarádům ve třídě.

  • Rozvoj sebedůvěry, citové samostatnosti.

Co nás čeká v lednu:

8.1. –  Předplavecká výuka

9.1. –  Den hraček

10.1.- Bruslení

10.1. – Tělocvična

11.1. – Divadlo Alfa – Umanutá princezna

11.1. – Svlékání peřinek

15.1.- Předplavecká výuka

17.1. – Bruslení

24.1.- S klarinetem za pohádkou

24.1.-  Bruslení