1. TŘÍDA – „PIRÁTI“

 

Do naší třídy chodí celkem 26 dětí ve věku 3-7 let.

Třídní učitelky: Mgr. Martina Jandová, Bc. Jana Šmídová; Asistentka pedagoga: Dana Nolčová

Třídní telefon: 724 541 190

Emailová adresa pro omlouvání dětí: JandovaMa@ms78.plzen-edu.cz

Třídní vzdělávací program: „Letem světem s písničkou“

Naše cíle:

  • Seznamovat děti s novým prostředím

  • Rozvíjet a posilovat prosociální chování a postoje dětí k rodině i kamarádům ve třídě

  • Rozvíjet sebedůvěru a citovou samostatnost