78. MŠ Plzeň

78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30

příspěvková organizace

Předškolní vzdělávání 78.mateřské školy  je organizováno  pro děti zpravidla od 3 – 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (- podmínkou je naplnění a  zajištění  podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení aj.,)  v souladu s  novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů , zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými kriterii pro přijímání dětí, která jsou součástí Školního řádu pro daný školní rok.
 

Informace o povinné docházce do MŠ dětí v posledním ročníku před započetím školní docházky a další informace k Zápisům najdete na těchto stránkách v období  března/dubna 2017 nebo nástěnkách v šatnách dětí.
Sledujte také informace k předškolnímu vzdělávání  - tedy k Zápisům, k prázdninovému provozu  - také na portálu ÚMO Plzeň 1.Oficiální informační server města Plzně

Úřední deska:

  OD  14.3. 2017  SLEDUJTE  INFORMACE   O   ZÁPISECH, 
   POVINNÉ  DOCHÁZCE A DALŠÍ  INFORMACE .
   -     ODKAZ   - ZÁPISY  DO  MŠ.

Informace o připravovaných Zápisech do MŠ.

Termín od 2.5. do 16.5.2017

1. forma vstupu rodičů/zákonných zástupců
   do elektronické aplikace www.mszapis.plzen.eu  (Vyplnění přihlášky a tisk )

2. dále Zápisy podáním rodiči vytištěné Přihlášky (Sběr přihlášek )

Jednotlivé fáze řízení v aplikaci:

I. fáze: Vyplnění přihlášek – od 18. 4. – 2. 5. 2017

II. fáze: Sběr přihlášek – od 3. 5. – 4. 5. 2017

III. fáze: Přijímací řízení od 5. 5. – 31. 5. 2017.

Kontaktní místa pro vyplnění elektronické přihlášky do MŠ:
• Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň,
       č. dveří 329, Mgr. Magdalena Kýhosová, tel: 378 033 163
• Úřad městského obvodu Plzeň 1, Odbor správy majetku, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň,
     č. dveří 303,  Mgr. Michaela Přibylová, tel.: 378 036 092,
     č. dveří 310, Ing. Eva Štědrá, tel.: 378 036 190
 

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  78. mateřské školy, Sokolovská 30 
              se koná  19. DUBNA 2017

OD 8,30 DO 9,30 HODIN DOPOLEDNE
OD 13,30 DO 16,00 HODIN ODPOLEDNE

V tuto dobu mají rodiče možnost prohlédnout si školu, prostory, které děti užívají ke cvičení a nadstandardním aktivitám,  
Ateliér pro práci s keramickou hlínou, malování. Podívat se do všech tříd červeného, žlutého, zeleného pavilonu i modré třídy.
děti si můžou pohrát s kamarády ve třídě, 
rodiče se mohou podívat na průběh ranních činností ,
pohovořit s učitelkami ve třídách o vzdělávání, organizaci dne, denních aktivitách  ....

Informace, týkající se Zápisů -
Ředitelka školy bude přítomna po  tuto dobu v kanceláři  zeleného pavilonu - I. patro.

 Uvítáme Vás ve všech  třídách - 
prosíme Vás o   přezůvky ( rodiče), bačkorky (děti) při vstupech do tříd.  Děkujeme.

Těšíme se na Vaši návštěvu..

                               Libuše Čiperová a kolektiv 78. MŠ 

 

Kde nás najdete:

MŠ je umístěna v blízkosti tramvajové linky č. 4 (stanice Družba, Foniatrie). Areál školy sousedí přímo s plaveckým bazénem PF, 31. ZŠ a jejím sportovním hřištěm.

Mapa

78. MŠ Plzeň