78. MŠ Plzeň

78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30

příspěvková organizace

Předškolní vzdělávání 78.mateřské školy  je organizováno  pro děti zpravidla od 3 – 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (- podmínkou je naplnění a  zajištění  podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení aj.,)  v souladu s  novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými kriterii pro přijímání dětí, která jsou součástí Školního řádu pro daný školní rok.
 Sledujte informace pro mateřské školy obvodu  Lochotín na portálu ÚMO Plzeň 1.Oficiální informační server města Plzně

Kontakt: Libuše Čiperová, ředitelka školy      MT - 724/138787  
                  el. adresa  Ciperovali@ms78.plzen-edu.cz    

Úřední deska:

 

 78. mateřská škola   nabízí volné  1   místo 
pro dítě - plně tříleté....3 roky- nástup možný po přijetí ihned...

 

Kde nás najdete:

MŠ je umístěna v blízkosti tramvajové linky č. 4 (stanice Družba, Foniatrie). Areál školy sousedí přímo s plaveckým bazénem PF, 31. ZŠ a jejím sportovním hřištěm.

Mapa

78. MŠ Plzeň