78. MŠ Plzeň

78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30

příspěvková organizace

Předškolní vzdělávání 78.mateřské školy  je organizováno  pro děti zpravidla od 3 – 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (- podmínkou je naplnění a  zajištění  podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení aj.,)  v souladu s  novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů , zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými kriterii pro přijímání dětí, která jsou součástí Školního řádu pro daný školní rok.
 

Informace o povinné docházce do MŠ dětí v posledním ročníku před započetím školní docházky a další informace k Zápisům najdete na těchto stránkách v období  března/dubna 2017 nebo nástěnkách v šatnách dětí.
Sledujte také informace k předškolnímu vzdělávání   na portálu ÚMO Plzeň 1.Oficiální informační server města Plzně

Kontakt: Libuše Čiperová, ředitelka školy      MT - 724/138787  
                  el. adresa  Ciperovali@ms78.plzen-edu.cz    

Úřední deska:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30,  přijme 
               
učitelku mateřské školy .

Plný úvazek, nástup 25.8.2017, platové podmínky  velmi dobré.
Informace na tel.724/138787 nejlépe dále osobně. Osobní životopis
zasílejte na e - mailovou adresu Ciperovali@ms78.plzen-edu.cz.. Odpovídající vzdělání - Střední pg.škola,
PF -  předškolní  a mimoškolní pedagogika, absolventka,  učitelka  s praxí - je výhodou.
Schopná osobního rozvoje a chuti do práce s dětmi, kreativní, hra na nástroj výhodou,
trpělivá s hezkým vztahem k dětem, stálá....

 

 78. mateřská škola přijme KUCHAŘKU ( vyučená, zaučená )
do plně zrekonstruované školní jídelny. Plný úvazek, dobré platové podmínky.

Tel 722/080454 - vedoucí školní jídelny. Nástup - 25. srpna 2017, případně září 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHŮZKA PRO RODIČE  NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ  SE POSOUVÁ 

NA 20.6. OD.......... 15,30 ......... V  PROSTORÁCH MODRÉ TŘÍDY 
( VCHOD OD PLAVECKÉHO BAZÉNU). Prosíme bez dětí.
DŮVODEM  ZMĚNY JE PŘIJÍMÁNÍ  DALŠÍCH DĚTÍ NA UVOLNĚNÁ MÍSTA.

Připomínáme Evidenční listy a Přihlášky ke stravování a jejich odevzdání do MS!!!

                         Libuše Čiperová, řed.školy

Kde nás najdete:

MŠ je umístěna v blízkosti tramvajové linky č. 4 (stanice Družba, Foniatrie). Areál školy sousedí přímo s plaveckým bazénem PF, 31. ZŠ a jejím sportovním hřištěm.

Mapa

78. MŠ Plzeň