78. MŠ Plzeň

78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30

příspěvková organizace

Předškolní vzdělávání 78.mateřské školy  je organizováno  pro děti zpravidla od 3 – 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (- podmínkou je naplnění a  zajištění  podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení aj.,)  v souladu s  novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými kriterii pro přijímání dětí, která jsou součástí Školního řádu pro daný školní rok.
 Sledujte informace pro mateřské školy obvodu  Lochotín na portálu ÚMO Plzeň 1.Oficiální informační server města Plzně

Kontakt: Libuše Čiperová, ředitelka školy      MT - 724/138787  
                  el. adresa  Ciperovali@ms78.plzen-edu.cz    

Úřední deska:

 ******Rekonstrukce školní jídelny.
Rekonstrukce školní jídelny a přilehlých skladových prostor, elektroinstalace a všech technických rozvodů (plyn, voda, kanalizace, tukový odlučovač..)
započala v červenci a byla ukončena těsně před zahájením školního roku.
Výsledkem je moderní školní jídelna, zařízená špičkovým gastro multifunkčním zařízením. Není třeba dodávat, že, kromě tohoto moderního vybavení, jsou ve školní jídelně nové dlažby a obklady, malby,  ve skladech regály a to vše - v nerezovém provedení.

Fotogalerie je na webových stránkách školy.
Naše poděkování směřuje k ÚMO ´Plzeň 1, které bylo investorem této akce, v částce zhruba 3,5 milionu korun.
----------------------------------

Dne 18.10. 2017 dopoledne se předškolní děti účastní ve školní tělocvičně tradiční pohybově -
- sportovní akce ve spolupráci s pořádající Nadací sportující mládeže Pohyb a zdraví P1.
Záměrem tohoto projektu je  podpora pohybových schopností dětí.
Výstupem dopoledních sportovně - pohybových aktivit je individuální ohodnocení pohybových schopností
a dovedností
každého dítěte, které předají učitelé rodičům.

JE NUTNÝ CVIČEBNÍ ÚBOR.

Kde nás najdete:

MŠ je umístěna v blízkosti tramvajové linky č. 4 (stanice Družba, Foniatrie). Areál školy sousedí přímo s plaveckým bazénem PF, 31. ZŠ a jejím sportovním hřištěm.

Mapa

78. MŠ Plzeň