II. třída Želvičky

Do druhé třídy červeného pavilonu u Skřítkového lesa chodí 28 dětí, z toho 10 chlapců a 18 děvčat. Třída je heterogenní. Z celkového počtu dětí je čtrnáct předškoláků, kteří již MŠ navštěvovali. Budeme si spolu hrát, zpívat, dovádět a objevovat. Také si nezapomeneme připomenout  třídní pravidla, která nám pomohou vytvořit příjemnou a pohodovou atmosféru a  upevňovat  kamarádské vztahy.

Motto : „Kdo má srdce plné lásky, má vždycky co dát.“          Augustin

Naše paní učitelky se jmenují Klárka  a Andrea

Naše třídní telefonní číslo – 724748600

Emailová adresa pro omlouvání dětí – lukasovakl@ms78.plzen-edu.cz

Konečná třída: III., pavilon B, telefon: 724544394

Naše cíle

  • příprava předškolních dětí na vstup do základní školy
  • upevňovat a prohlubovat vzájemné vztahy mezi dětmi a vytvářet přátelství
  • učit se naslouchat druhému a spolupracovat s ním
  • dodržovat dohodnutá pravidla