II. třída „Želvičky“ 

Vítáme vás ve školním roce 2019/2020. Naší třídu navštěvuje 28 dětí, kterým je 4 – 6 let (11 kluků, 17 holek) a paní učitelky Klára a Radka. Z celkového počtu dětí je 13 předškoláků..

Náš třídní vzdělávací program: „Cesta kolem světa“

Během školního roku se seznámíme se všemi světadíly. Z každého si vybereme několik zemí, které podrobněji prozkoumáme. Poznáme, jak v dané zemi lidé žijí, jakou mluví řečí, jaká u nich žijí zvířata, jak vypadá jejich vlajka, jak se jmenuje hlavní město, ….. a určitě připravíme i nějakou dobrotu, která je pro tuto zemi typickou.

Budeme pracovat společně i jednotlivě a podporovat jak týmového ducha, tak i zdravé sebevědomí každého z nás.

Třídní paní učitelky: Klára Lukášová, Bc. Radka Trávová

Naše telefonní číslo: 724 748 600

Emailová adresa pro omlouvání dětí: lukasovakl@ms78.plzen-edu.cz

Konečná třída: 724 544 394 (III. tř. žlutý pavilon)

 

PROSINEC V NAŠÍ TŘÍDĚ

3. 12. tělocvična

4. 12. Divadlo spojené s mikulášskou nadílkou

5. 12. brusle + mikulášská nadílka v MŠ

6. 12. čertovský den v MŠ (převlečte ráno děti do masky čerta)

9. 12. VÁNOČNÍ JARMARK (od 15:30 na zahradě MŠ)

12. 12. Karneval na ledě (poslední lekce bruslení – MASKU S SEBOU!!)

18. 12. Divadelní představení KALEIDOSKOP – Černé divadlo v Praze (předškoláci)

19. 12. VÁNOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI (BESÍDKA) OD 15:30 HOD. V NAŠÍ TŘÍDĚ

20. 12. společné aranžování obrázků na nástěnce v prostorách bazénu