II. třída „Želvičky“ 

Vítáme vás ve školním roce 2019/2020. Naší třídu navštěvuje 28 dětí, kterým je 4 – 6 let (11 kluků, 17 holek) a paní učitelky Klára a Radka. Z celkového počtu dětí je 13 předškoláků..

Náš třídní vzdělávací program: „Cesta kolem světa“

Během školního roku se seznámíme se všemi světadíly. Z každého si vybereme několik zemí, které podrobněji prozkoumáme. Poznáme, jak v dané zemi lidé žijí, jakou mluví řečí, jaká u nich žijí zvířata, jak vypadá jejich vlajka, jak se jmenuje hlavní město, ….. a určitě připravíme i nějakou dobrotu, která je pro tuto zemi typickou.

Budeme pracovat společně i jednotlivě a podporovat jak týmového ducha, tak i zdravé sebevědomí každého z nás.

Třídní paní učitelky: Klára Lukášová, Bc. Radka Trávová

Naše telefonní číslo: 724 748 600

Emailová adresa pro omlouvání dětí: lukasovakl@ms78.plzen-edu.cz

Konečná třída: 724 544 394 (III. tř. žlutý pavilon)

 

LISTOPAD  V NAŠÍ TŘÍDĚ

1. 11. pečení ANGLICKÉ DOBROTY

4. 11. Zimní focení

13. 11. pečení RUSKÉ DOBROTY

14. 11. tělocvična

15. 11. cvičení pro předškoláky POHYB 1P

25. 11. tělocvična

29. 11. pečení INDICKÉ DOBROTY + společné aranžování obrázků na nástěnce v prostorách bazénu

 

PROSINEC V NAŠÍ TŘÍDĚ

3. 12. tělocvična

9. 12. VÁNOČNÍ JARMARK (od 15:30 na zahradě MŠ)

18. 12.  Divadelní představení KALEIDOSKOP – Černé divadlo v Praze (předškoláci)

Vánoční besídka  – termín upřesníme včas