Zápis do MŠ 2019/2020 – sběr přihlášek proběhne 2. a 3. května 2019 v ředitelně MŠ.


25. dubna proběhne na naší mateřské škole den otevřených dveří.


POZOR změna stravného od 1.1.2019. Dětem ve věku 3-6 let byl navýšen finanční limit na 38,-Kč. Dětem ve věku 7 let byl finanční limit navýšen na 44,- Kč. ( viz. sekce platby a úhrady)


Školní rok 2018/19 začíná v pondělí 3.9.2018, seznamy dětí jsou vyvěšeny na jednotlivých pavilonech. Termíny třídních schůzek jsou vyvěšeny na třídách.

POZOR změna školného od 1.9.2018 do 31.8.2019 na 570,- Kč ( viz. sekce platby a úhrady) !!!


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oznamujeme, že podle článku 37 Obecného nařízení zřídila naše MŠ funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Podle odstavce 6, článku 37 Obecného nařízení plní pro školu funkci pověřence na základě smlouvy o poskytování služeb společnost CCA Group a.s., Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2

kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:  Mgr. Pavel ŠKARBAN, CCA Group a.s.hotline@cca.cz  tel.: 378 229 455, 378 229 441


Rodiče vítáni

Vážení rodiče,
snažíme se, aby mezi školou a rodiči byla co nejlepší spolupráce a aby naše škola byla více otevřená rodičům. I proto se nám v letošním roce podařilo získat certifikát a značku projektu „Rodiče vítáni“.


Umístění dvouletých dětí

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
městský obvod Plzeň 1 vám ve spolupráci s vybranými mateřskými školami nabízí možnost umístit od školního roku 2018/2019 dvouleté dítě do mateřské školy. Přijetí takového dítěte bude ovšem podmíněno tím, že nedojde k naplnění kapacity dětmi, které upřednostňuje školský zákon: „Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.“ Přednostně se tedy přijímají děti ve věku od 3 let.

V případě zájmu o přihlášení dvouletého dítěte k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci podat přihlášku do jedné nebo všech z níže uvedených mateřských škol, které jsou připraveny na umístění těchto dětí:

7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace
81. mateřská škola, Hodonínská 53, příspěvková organizace
87. mateřská škola, Komenského 46, příspěvková organizace