ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Přihlášky posílejte poštou, prostřednictvím datové schránky, nebo vhoďte v termínu od 4 do 7.5.2021 do schránky označené nápisem „ZÁPIS“ před pavilonem C 78.MŠ.

Přihlášku můžete samozřejmě přinést i osobně do ředitelny školy pokud si předem termín zarezervujete v našem rezervačním systému https://mszapis.plzen-edu.cz

( záložka rezervační systém). Nezapomeňte s sebou přinést kopii RL a doklad o trvalém pobytu zákonného zástupce, nebo dítěte.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ v období letních prázdnin školního roku 2020/2021:

každá mateřská škola zajistí provoz v měsíci červenci ve dnech od 1. do 30. 7. a v měsíci srpnu ve dnech od 16. do 31. 8., vyjma státního svátku, který připadá na pondělí 5. 7. a úterý 6. 7. 2021. Ve dnech od 2. 8. do 13. 8. (tj. 10 pracovních dní) budou mateřské školy uzavřené. Sanitární den proběhne v období, kdy nebudou mateřské školy zajišťovat provoz.

V případě přihlášení dítěte k prázdninovému provozu je nutno uhradit školné i zálohu na stravné v hotovosti v kanceláři ŠJ nejpozději do 18.6.2021 ( v době od 6 do 14 hodin). Přesná výše poplatku bude upřesněna a zveřejněna do 10.5.21 na těchto stránkách.

 

POZOR ZMĚNA : OBNOVENÍ PROVOZU MŠ!!

Od pondělí 12.4.2021 se na základě usnesení vlády otevírají MŠ pro všechny děti v posledním ročníku povinné předškolní docházky ( předškoláky) a pro děti rodičů vybraných skupin (na základě potvrzení od zaměstnavatele).

Děti se budou pravidelně 2x týdně testovat ( pondělí a čtvrtek) při příchodu do MŠ s pomocí zákonného zástupce, nebo jím pověřenou osobou.

Pokud se někdo odmítne testovat, nemůže se předškolního vzdělávání v MŠ účastnit.

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány

78.mateřská škola je od 1.3.21 určenou školou zajišťující nezbytnou péči pro děti zaměstnanců vybraných složek (dle rozhodnutí Hejtmanky Plzeňského  Kraje).

Na základě nařízení vlády ČR byl dne 1.3.2021 přerušen provoz 78.MŠ do odvolání – nezastavujte platbu školného, po opětovném zahájení běžného provozu Vám bude příslušná částka ( dle doby trvání) vrácena.

Nově schválený rozpočet pro rok 2021

Rozpočet pro rok 2021

Výše školného pro školní rok 2020/2021 od 1.9.2020 je 621 Kč


78. mateřská škola Plzeň přijme asistenta pedagoga  na úvazek 0,5.  Plná kvalifikace podmínkou !!!

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Umístění dvouletých dětí

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
městský obvod Plzeň 1 vám ve spolupráci s vybranými mateřskými školami nabízí možnost umístit od školního roku 2018/2019 dvouleté dítě do mateřské školy. Přijetí takového dítěte bude ovšem podmíněno tím, že nedojde k naplnění kapacity dětmi, které upřednostňuje školský zákon: „Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.“ Přednostně se tedy přijímají děti ve věku od 3 let.

V případě zájmu o přihlášení dvouletého dítěte k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci podat přihlášku do jedné nebo všech z níže uvedených mateřských škol, které jsou připraveny na umístění těchto dětí:

7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace
81. mateřská škola, Hodonínská 53, příspěvková organizace
87. mateřská škola, Komenského 46, příspěvková organizace

 


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oznamujeme, že podle článku 37 Obecného nařízení zřídila naše MŠ funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Podle odstavce 6, článku 37 Obecného nařízení plní pro školu funkci pověřence na základě smlouvy o poskytování služeb společnost CCA Group a.s., Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2

kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:  Mgr. Pavel ŠKARBAN, CCA Group a.s.hotline@cca.cz  tel.: 378 229 455, 378 229 441