Nově schválený rozpočet pro rok 2021

Rozpočet pro rok 2021

Výše školného pro školní rok 2020/2021 od 1.9.2020 je 621 Kč


78. mateřská škola Plzeň přijme školního asistenta  na úvazek 0,5.  Plná kvalifikace podmínkou !!!

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Umístění dvouletých dětí

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
městský obvod Plzeň 1 vám ve spolupráci s vybranými mateřskými školami nabízí možnost umístit od školního roku 2018/2019 dvouleté dítě do mateřské školy. Přijetí takového dítěte bude ovšem podmíněno tím, že nedojde k naplnění kapacity dětmi, které upřednostňuje školský zákon: „Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.“ Přednostně se tedy přijímají děti ve věku od 3 let.

V případě zájmu o přihlášení dvouletého dítěte k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci podat přihlášku do jedné nebo všech z níže uvedených mateřských škol, které jsou připraveny na umístění těchto dětí:

7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace
81. mateřská škola, Hodonínská 53, příspěvková organizace
87. mateřská škola, Komenského 46, příspěvková organizace

 


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oznamujeme, že podle článku 37 Obecného nařízení zřídila naše MŠ funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Podle odstavce 6, článku 37 Obecného nařízení plní pro školu funkci pověřence na základě smlouvy o poskytování služeb společnost CCA Group a.s., Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2

kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:  Mgr. Pavel ŠKARBAN, CCA Group a.s.hotline@cca.cz  tel.: 378 229 455, 378 229 441