VI.TŘÍDA KRABÍCI

Vítáme Vás na našich třídních stránkách. V letošním školním roce 2022/2023 navštěvuje naši třídu 23 dětí –  11 dívek  a 12 chlapců – ve věku od 4 do 6-ti let.  Sedmnáct dětí navštěvovalo naši třídu již v minulém školním roce, šest dětí k nám přišlo v září poprvé.  Budeme se snažit vytvářet dětem přátelské a klidné prostředí plné podnětů tak, aby se každé z nich mohlo v co největší možné míře rozvíjet – s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem, schopnostem a dovednostem. Budeme se snažit k dětem přistupovat partnersky, respektovat osobnost každého z nich a také je povedeme k používání prvků efektivní komunikace jak vzájemně mezi sebou, tak mezi nimi a dospělými. Našim záměrem je také dovést děti k samostatnosti a zodpovědnosti za své chování a rozhodování. Předškolní děti budeme připravovat na vstup do ZŠ.

Motto: „Děti jsou neskutečně důležité.

              Oni jsou budoucnost světa.“ 

Telefonní číslo pro omlouvání dětí – naše třída:   724 774 146

Třídní učitelky: Bc. Monika Kalašová, Jitka Bombičková, Michaela Chocholková,

asistent pedagoga Soňa Kuncová

Naše e-mailová adresa: BombickovaJi@ms78.plzen-edu.cz

Naše cíle:

 • …aby se děti učily prostřednictvím své vlastní tvořivosti
 • …aby dítě pochopilo, že něco umí lépe a něco hůře než ostatní, ale že to není chyba, protože jsme každý jiný
 • …aby měly děti připravené klidné, vstřícné, podnětné a obsahově bohaté prostředí
 • …aby byly děti vedeny k zodpovědnosti a respektu k ostatním, prostředí a sobě samým
 • …aby docházelo k rozvoji sebepoznání každého dítěte
 • …aby v heterogenní skupině měly děti možnost  vztahových a sociálních zkušeností
 • …aby autorita učitele byla nahrazena vnitřní autoritou dítěte (učitel trpělivě sleduje dítě, pomůže, až když dítě o pomoc požádá, tzn. nezasahuje do činnosti, dítě nalezne chybu samo)
 • …aby byl respektován pracovní prostor ostatních, důraz kladen na ohleduplnost a spolupráci

 

Co nás čeká:

 • 10.10. bruslení v Třemošné v dopoledních hodinách- každé pondělí do 12.12.2022
 • 13.10. sférické kino v MŠ 90,-Kč v dopoledních hodinách
 • 18.10. Dýňová slavnost a štrůdlování od 15:30 s rodiči
 • 26.a 27.10. podzimní prázdniny