Ze života třídy III.B „Chobotničky“

 

Vítají vás Chobotničky. Do naší třídy chodí celkem 25 dětí 3 – 7 letých. Třídu tvoří 14 kluků a 11 holčiček.
Je tu s námi  paní učitelka Alena Carmineová, paní učitelka Eva Petříková a paní asistentka Táňa Tanchynets

Naše třídní telefonní číslo: 724 543 590

Emailová adresa pro omlouvání děti petrikovaev@ms78.plzen-edu.cz

Naše cíle:

  • Budeme vytvářet, připomínat a dodržovat pravidla soužití třídy
  • Budeme vést děti k osobní samostatnosti, vytrvalosti a správným návykům
  • Budeme přihlížet k věkovým zvláštnostem 3 – 7 letých dětí s ohledem na osobní tempo a individuální zvláštnosti
  • Budeme si užívat hodně pohody, radosti a zábavy, poučení, poznání a prožitků
  • Budeme podporovat a rozvíjet zdravý životní styl dětí

Naše motto:

„Pohádka je v každém z nás.“

Na co se můžeme těšit v říjnu:

  • 7. 10.  –  TV
  • 13. nebo 14. 10.  –  Sférické kino
  • 18. 10.  –  Dýňová slavnost