Ze života třídy III.B „Chobotničky“

 

Vítají vás Chobotničky. Do naší třídy chodí celkem 27 dětí 3 – 7 letých. Třídu tvoří 16 kluků, 11 holčiček.
Je tu s námi pan učitel Jan Šitta a paní učitelka Alena Carmineová.

Naše třídní telefonní číslo: 724 543 590
Telefonní číslo na konečnou: 724909054

Emailová adresa pro omlouvání děti SittaJa@ms78.plzen-edu.cz

Naše cíle:

  • Budeme vytvářet, připomínat a dodržovat pravidla soužití třídy
  • Budeme vést děti k osobní samostatnosti, vytrvalosti a správným návykům
  • Budeme přihlížet k věkovým zvláštnostem 3 – 7 letých dětí s ohledem na osobní tempo a individuální zvláštnosti
  • Budeme si užívat hodně pohody, radosti a zábavy, poučení, poznání a prožitků
  • Budeme podporovat a rozvíjet zdravý životní styl dětí

Naše motto:

„Učíme se poznávat, náš celičký svět, živly oheň vodu vítr, zemi ovšem též!“

Na co se můžeme těšit:

22.2. – 26.2. 2021 – Dopravní výchova