V. třída  „Mořské hvězdice“

Naší třídu mořských hvězdiček navštěvuje 22 dětí, z toho 8 dětí je čtyřletých a 14 tříletých. Všechny děti nastoupily do MŠ poprvé. Budeme se společně seznamovat a poznávat nové věci.

MOTTO: “  Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co vyzkouším, tomu rozumím.“

Celoškolní roční plán – „ETIKETA“  –  „Draka je lepší pozdravit“  –  zaměříme se na pravidla slušného vychování, používání „kouzelných slovíček“, pravidla, která si s dětmi vytvoříme přímo ve třídě.

Náš letošní třídní vzdělávací plán:

Putování s kouzelnou duhou

Naše cíle:

  • Postupně adaptovat děti na prostředí MŠ, na třídní kolektiv, na kamarády  i dospělé.
  • Vytvářet hezké, přátelské vztahy  mezi dětmi, postupně nastavovat třídní pravidla.
  • Rozvíjet a upevňovat schopnost  aktivně se přizpůsobovat  novému prostředí a zvládat  jeho změny.
  • Podporovat první dětská přátelství a vést děti ke vzájemné pomoci, nastavovat  společenské kulturně – hygienické a sebeobslužné dovednosti.

Číslo třídního mobilu: 724 909 054
Číslo na konečnou třídu (pavilon B žlutý –  přízemí): 724 544 394

Delší dobu absence oznamujte na nový  email: PetrikovaEv@ms78.plzen-edu.cz

Dny pro radost:

  • Mami, tati, pojď si hrát
  • Procházky zimní přírodou – výlet do lesa a ke košuteckému jezírku

 

Akce, které budou neplánované, oznámíme cedulkou v šatně, SMS a bude vyznačené v kalendáři na poličce.