V. třída  „Mořské hvězdice“

Naše třída zahájila společný  třetí rok. V současné době je zde 17 předškolních dětí, 6 dětí ve věku 4-5 let a jeden chlapec je tříletý. Paní učitelky také zůstaly : Jitka a Eva a přidala se k nám i paní asistentka Soňa.   

MOTTO: “ Všechna přání v srdcích máme, do pohádek si je dáme.“

Náš letošní třídní vzdělávací plán:

POHÁDKA O STROMU POHÁDEK

Za devatero horami, za devatero řekami,
na samém konci světa, kam ani ptáček nezalétá,
je modré moře a uprostřed toho moře zelený ostrov
a na tom ostrově statný zlatý strom,
strom celý zlatý, krásně rozsochatý,
a ten zlatý strom má dvanáct větví
a na každé větvi po jednom hnízdě
a v každém hnízdě po mandeli vajec,
po mandeli vajíček z jasného křišťálu

stačí jen rozbít skořápku
a v každém najdeš pohádku.

 
Naše cíle:

  • Postupně adaptovat děti na prostředí MŠ, na třídní kolektiv, na kamarády  i dospělé. 
  • Vytvářet hezké, přátelské vztahy  mezi dětmi, postupně nastavovat třídní pravidla.
  • Rozvíjet a upevňovat schopnost  aktivně se přizpůsobovat  novému prostředí a zvládat  jeho změny.
  • Podporovat první dětská přátelství a vést děti ke vzájemné pomoci, nastavovat  společenské kulturně – hygienické a sebeobslužné dovednosti.

Číslo třídního mobilu: 724 909 054
Číslo na konečnou třídu (pavilon B žlutý –  přízemí): 724 544 394

Delší dobu absence oznamujte na nový  email: PetrikovaEv@ms78.plzen-edu.cz

Akce, které nás v listopadu:

5.11 – Pohyb a zdraví – test pro předškolní děti
6.11. – plavání
6.11. – dofocení dětí na ročenku
7.11. – svatomartinská stopovačka
8.11. – bruslení Třemošná / poslední /
9. 11. – návštěva Svatomartinských trhů / 30,- Kč /
13.11. – plavání / poslední /
14.11. – návštěva Techmánie
19.11. – vánoční fotografování
23.11. – tělocvična
Akce, které budou neplánované, oznámíme cedulkou v šatně, SMS a bude vyznačené v kalendáři na poličče.