V. třída  „Mořské hvězdice“

 

Naši třídu mořských hvězdiček  navštěvuje 25 dětí. Třída je heterogenní, děti ve věku  4 – 6 let.  Z toho je 12 chlapců a 13 dívek. Všechny děti kromě dvou holčiček jsou spolu již druhým rokem. Obě nové holčičky se bez problémů zařadily do kolektivu. Z počtu 25 dětí máme 4 předškoláky. Všichni se těšíme na nový školní rok a doufáme, že se nám nezkomplikuje jako loňský.

MOTTO: “  Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co vyzkouším, tomu rozumím.“

Celoškolní roční plán – „ETIKETA“  –  „Draka je lepší pozdravit“  –  zaměříme se na pravidla slušného vychování, používání „kouzelných slovíček“, pravidla, která si s dětmi vytvoříme přímo ve třídě.

 

Náš letošní třídní vzdělávací plán:

Z pohádky do pohádky.

Naše cíle:

  • Postupně adaptovat děti na prostředí MŠ, na třídní kolektiv, na kamarády  i dospělé.
  • Vytvářet hezké, přátelské vztahy  mezi dětmi, postupně nastavovat třídní pravidla..Rozvíjet a upevňovat schopnost  aktivně se přizpůsobovat  novému prostředí a zvládat  jeho změny.
  • Podporovat  dětská přátelství a vést děti ke vzájemné pomoci, nastavovat  společenské kulturně – hygienické a sebeobslužné dovednosti.

Číslo třídního mobilu: 724 909 054
Konečná služba bude na naší třídě. (Zatím mají konečnou službu všechny třídy)

Delší dobu absence oznamujte na nový  email: PetrikovaEv@ms78.plzen-edu.cz

Dny pro radost v únoru:

  • 12. 2.  –  Červený den
  • 16. 2.  –  Masopust – maškarní rej
  • 26. 2.  – Den pro radost – den s hračkou

Akce, které budou neplánované, oznámíme včas cedulkou v šatně, nebo SMS zprávou a budou také vyznačené v kalendáři na poličce.