V. třída  „Mořské hvězdice“

Vítáme Vás na stránkách třídy mořských hvězdiček. Naši třídu navštěvuje 25 tříletých dětí z toho je 13 děvčat a 12 chlapců. Školním rokem budou děti provázet třídní učitelky: Radka Pechátová a Radka Ambrož Solfronková.

MOTTO: “  Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co vyzkouším, tomu rozumím.“

Celoškolní roční plán – „ETIKETA“  –  „Draka je lepší pozdravit“  –  zaměříme se na pravidla slušného chování, používání „kouzelných slovíček“, pravidla, která si s dětmi vytvoříme přímo ve třídě.

 

Náš letošní třídní vzdělávací plán:

Objevujeme svět s Míčkem Flíčkem

Naše cíle:

  • Seznamovat děti s novým prostředím
  • Rozvíjet sebedůvěru a citovou samostatnost
  • Osvojovat a upevňovat praktické dovednosti
  • Dodržovat pravidla chování ve vztahu k druhému

Číslo třídního mobilu: 724 909 054

Delší dobu absence oznamujte na email: Pechatovara@ms78.plzen-edu.cz

Třídní akce

  • 13.9. 2022 – třídní aktiv od 16.00hod.

Důležité aktuální informace oznámíme včas cedulkou v šatně, nebo SMS zprávou