V. třída  „Mořské hvězdice“

Naše třída zahájila společný  třetí rok. V současné době je zde 17 předškolních dětí, 6 dětí ve věku 4-5 let a jeden chlapec je tříletý. Paní učitelky také zůstaly : Jitka a Eva a přidala se k nám i paní asistentka Soňa.

MOTTO: “ Všechna přání v srdcích máme, do pohádek si je dáme.“

Náš letošní třídní vzdělávací plán:

POHÁDKA O STROMU POHÁDEK

Za devatero horami, za devatero řekami,
na samém konci světa, kam ani ptáček nezalétá,
je modré moře a uprostřed toho moře zelený ostrov
a na tom ostrově statný zlatý strom,
strom celý zlatý, krásně rozsochatý,
a ten zlatý strom má dvanáct větví
a na každé větvi po jednom hnízdě
a v každém hnízdě po mandeli vajec,
po mandeli vajíček z jasného křišťálu

stačí jen rozbít skořápku
a v každém najdeš pohádku.

Naše cíle:

 • Postupně adaptovat děti na prostředí MŠ, na třídní kolektiv, na kamarády  i dospělé.
 • Vytvářet hezké, přátelské vztahy  mezi dětmi, postupně nastavovat třídní pravidla.
 • Rozvíjet a upevňovat schopnost  aktivně se přizpůsobovat  novému prostředí a zvládat  jeho změny.
 • Podporovat první dětská přátelství a vést děti ke vzájemné pomoci, nastavovat  společenské kulturně – hygienické a sebeobslužné dovednosti.

Číslo třídního mobilu: 724 909 054
Číslo na konečnou třídu (pavilon B žlutý –  přízemí): 724 544 394

Delší dobu absence oznamujte na nový  email: PetrikovaEv@ms78.plzen-edu.cz

Akce, které nás čekají v březnu:

 • 4.3.   –   tělocvična
 • 5.3.   –   plavání
 • 6.3.   –   karneval
 • 7.3.   –   bruslení
 • 12.3.  –  plavání
 • 14.3.  –  bruslení
 • 19.3.  –  plavání
 • 21.3.  –  bruslení
 • 22.3.  –  tělocvična
 • 26.3.  –  plavání
 • 28.3.  –  bruslení

Akce, které budou neplánované, oznámíme cedulkou v šatně, SMS a bude vyznačené v kalendáři na poličce.