I. A  Mgr. Martina Jandová, Bc. Radka Solfronková
II. A  Klára Lukášová, Bc. Andrea Hofmanová
III. B Aneta Mastná, Jan Šitta, asist. ped. Miloslava Lokajíčková
IV. B Bc. Květoslava Pravdová, Radka Pechátová
V. C Jitka Bombičková, Eva Petříková  
VI.C Jiřina Přerovská, Monika Kalašová, Jana Uřidilová  
VII.D  Alena Carmineová, Eva Lepičová Partynglová