I. A Mgr. Martina Jandová, Bc. Jana Šmídová , asist. ped. Dana Nolčová
II. A Klára Lukášová, Bc. Květoslava Pravdová Dis.
III. B Jan Šitta, Alena Carmineová
IV. B Renata Reiserová, Aneta Jandošová Dis., Michaela Chocholková
V. C Eva Petříková , Radka Pechátová
VI.C Jitka Bombičková, Monika Kalašová, Jana Uřidilová, asist, ped. Soňa Kuncová
VII.D Eva Partrynglová Lepičová, Dana Partynglová