I. A Mgr. Martina Jandová, Alena Carmineová, asist. ped. Dana Nolčová
II. A Klára Lukášová, Bc. Radka Trávová
III. B Aneta Mastná, Jan Šitta, asist. ped. Lucie Sácká
IV. B Bc. Květoslava Pravdová Dis., Jitka Bombičková
V. C Eva Petříková , Radka Pechátová
VI.C Bc. Jiřina Přerovská, Monika Kalašová, Jana Uřidilová, asist, ped. Soňa Kuncová
VII.D Renata Reiserová, Eva Lepičová Partynglová