IV. třída „Koníci“

Naší  partu mořských koníků tvoří 28 dětí. To je 12 chlapců a 16 dívek. S námi je tu paní učitelka Bc. Květoslava Pravdová Dis. a Jitka Bombičková

Třídní telefon: 724 544 394
Telefon na konečnou třídu: 724 543 590

Třídní email: PravdovaKv@ms78.plzen-edu.cz

Naše cíle:

  • Rozvoj sebedůvěry, citové samostatnosti
  • Osvojování a upevňování praktických dovedností
  • Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a plně prožívat
  • Přiměřenou formou vnímat pestrost světa a seznamovat děti s jinými kulturami

 

Na co se těšíme v lednu:

9.1.Velká tělocvična

10.1.Bílý den

20.1.Velká tělocvična

29.1.Velká tělocvična

30.1.Divadlo Alfa  – ,,Pohádky ovčí babičky“