IV. třída „Koníci“

Naší  partu mořských koníků tvoří 28 dětí. To je 13 chlapců a 15 dívek. S námi je tu paní učitelka Bc. Květoslava Pravdová Dis. a Radka Pechátová

Třídní telefon: 724 544 394
Telefon na konečnou třídu: 724 543 590

Třídní email: PravdovaKv@ms78.plzen-edu.cz

Naše cíle:

Vést děti k tomu, aby si aktivně všímaly co se kolem děje, radovaly se z toho co zvládnou a dokážou.
Rozvíjet dětská kamarádství a upevňovat hezké vztahy v naší kočičí partě, aby se děti cítily bezpečně, byly spokojené a šťastné.
Být tolerantní k našim odlišnostem a jedinečnostem.

Na co se těšíme v lednu:

Výukový program „Jak se Jedlík skamarádil se Zdravíkem “ 15.1.2019

Den hraček  18.1.2019

Bílý den