IV. třída Mořští koníci

Vítáme vás na našich stránkách ve školním roce 2022/2023.

Naši třídu mořských koníků tvoří 25 dětí. Z toho 10 chlapců a 15 holčiček. S námi jsou tu paní učitelky  Aneta Jandošová, DiS. a Renata Reiserová a paní asistentka Olesia Petrenko.

Třídní telefon: 724 544 394

Třídní email: JandosovaAn@ms78.plzen-edu.cz, ReiserovaRe@ms78.plzen-edu.cz

 

Naše cíle:

 • Vážit si nebývale pěkných vztahů mezi námi všemi, nadále podporovat pohodu třídy a tento poklad společně chránit
 • Pokusit se udržet pozornost v danou chvíli, prožité vyprávět, aktivně se zapojovat do činností
 • Vést děti ke snaze splnit úkol co nejlépe, dokončit ho a cítit odpovědnost za výsledek své práce
 • Dokázat zhodnotit svoji snahu a naučit se přijímat také názor druhých
 • Díky porozumění vlastním pocitům (i pocitům kamaráda), uplatňovat postupně zásady společenského chování tolik nezbytného pro dobrou komunikaci s okolím

Na co se těšíme:

 • 29.9. – Cvičení v tělocvičně
 • 4.10. – Plavání 5 – příchod od MŠ do 7:30
 • 10.10. – Cvičení v tělocvičně
 • 11.10. – Plavání 6 – příchod od MŠ do 7:30
 • 18.10. – Plavání 7 – příchod od MŠ do 7:30
 • 18.10. – Dýňová slavnost, od 15:30
 • 19.10. – Cvičení v tělocvičně
 • 25.10. – Plavání 8 – příchod od MŠ do 7:30
 • 1.11. – Plavání 9 – příchod od MŠ do 7:30
 • 2.11. – Cvičení v tělocvičně
 • 8.11. – Plavání 10 – příchod od MŠ do 7:30
 • 11.11. – Cvičení v tělocvičně