1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2022/2023 na dobu od 1. září 2022 do 31. srpna 2023.

Číslo účtu pro úhradu školného: 59437 311/0100

Školné i stravné má svoje čísla účtu, zadejte si výši platby a odesílejte částku za stravné a  částku  za  školné  –  na správná čísla účtů  (2 rozdílná čísla účtů!!!!)

Výše úplaty: 714,- Kč od 1. září 2022 do 31. srpna 2023.

Výpočet školného 2021/2022

Splatnost školného : do 15. dne příslušného kalendářního měsíce (červenec a srpen se školné neplatí, pokud nemá naše škola prázdninový provoz). ZNAMENÁ TO, ŽE  PLATBU  / příkaz / V ČERVNU  VŽDY RODIČE  ZASTAVÍ.

Formy úhrady: převodem z účtu, výjimečně hotovostně.

Úhrada školného se týká všech dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání do 78. mateřské školy od 1.9.2018  i dětí, které nastupují v průběhu školního roku až do doby jejich skutečného nástupu.

Děti v posledním ročníku mateřské školy (tedy před nástupem do základní školy)  – dětí s povinnou předškolní docházkou školné neplatí – týká se i dětí s OŠD (odkladem školní docházky).

Informace o úplatě za předškolním vzdělávání jsou specifikovány ve Vnitřním předpisu, který je rodičům k dispozici na info tabulích u vchodů do jednotlivých pavilonů.

O prominutí  školného je nutné ZNOVU NEBO NOVĚ zažádat  do konce srpna 2022 —VE VŠECH PŘÍPADECH — PLATNOST KAŽDÉHO VYPRŠÍ 31.8.2023

2. ÚPLATA ZA STRAVNÉ ve školní jídelně 78. mateřské školy Plzeň

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2022/2023 na dobu od 1.září 2022 do 31.srpna 2023.

Vedoucí školní jídelny (ŠJ): Dita Kořanová, Tel. 722 080 454, 777 810 552.

 

První platba je záloha ve výši 1000,-Kč /1080,- (děti nar. do 31.8.2016).

Zálohu na stravování je nutné uhradit do: 15. září 2022.

 

Číslo účtu pro platby stravného : 19830 311/0100

Výše plateb:

děti 3 – 6 let věku – 42.–Kč na dítě a den
děti 7 leté – 48.–Kč na dítě a den

Splatnost: do 20. dne v měsíci

Formy úhrady: bezhotovostními převody,  souhlasem s inkasem, výjimečně hotovostně (po domluvě s vedoucí ŠJ).

  • Stravné je ideální platit inkasem, částku strhne vedoucí ŠJ po ukončení měsíce dle skutečně projedené stravy-částka je přesná a nevznikají přeplatky a nedoplatky.
  • SS – 78 VS – interní číslo dítěte (předá ved.ŠJ)
  • Do poznámky pro příjemce prosím uveďte celé jméno dítěte.
  • Formulář pro ,,Souhlas s inkasem ‘‘ bude k dispozici u vedoucí ŠJ, rodičům kteří již odevzdali přihlášku ke stravování a vyplnili inkaso jako platební metodu předá předepsaný formulář paní učitelka ve třídě.

 

Informace o úplatě za stravování jsou specifikovány ve Vnitřním předpisu, který je rodičům k dispozici na info tabuli u vchodů do jednotlivých pavilonů.

 

Přehled hospodaření v roce 2022