Platby a úhrady

1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2020/2021 na dobu od 1. září 2020 do 31. srpna 2021.

Číslo účtu pro úhradu školného: 59437 311/0100

VS – 78, SS – evidenční číslo dítěte 78…(viz  zveřejněné seznamy dětí – 78 … ) Toto číslo patří pouze Vašemu dítěti. Používejte ho jako specifický symbol při platbě školného i stravného………splatnost vždy do 15. v měsíci. Pokud nemáte evidenční číslo, uveďte jméno dítěte.

Školné i stravné má svoje čísla účtu, zadejte si výši platby a odesílejte částku za stravné a  částku  za  školné  –  na správná čísla účtů  (2 rozdílná čísla účtu!!!!)

Výše úplaty: 621,- Kč od 1. září 2020 do 31. srpna 2021

Výpočet školného

POKUD VAŠE DÍTĚ NEBUDE NAVŚTĚVOVAT MŠ ŽÁDNÝ DEN V PŘÍSLUŠNÉM MĚSÍCI, JE MU ŠKOLNÉ, Z ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY, ZA TENTO MĚSÍC ODPUŠTĚNO!

TOTO ROZHODNUTÍ TRVÁ MAXIMÁLNĚ DO 31.8.2021,

Stravné ( platí se hotově v kanceláři ŠJ v době od 6 do 14 hodin, nejpozději do 25.6.2020).

červenec : děti 3 – 6 let –  836 Kč

                         6 – 7 let-   968 Kč

srpen : děti 3 – 6 let –  418 Kč

            děti 6 – 7 let –  484 Kč

 

Splatnost školného : do 15. dne příslušného kalendářního měsíce (červenec a srpen se školné neplatí, pokud nemá naše škola prázdninový provoz). ZNAMENÁ TO, ŽE  PLATBU  / příkaz / V ČERVNU  VŽDY RODIČE  ZASTAVÍ.

Formy úhrady: převodem z účtu, výjimečně hotovostně.

Úhrada školného se týká všech dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání do 78. mateřské školy od 1.9.2018  i dětí, které nastupují v průběhu školního roku až do doby jejich skutečného nástupu.

Děti v posledním ročníku mateřské školy ( tedy před nástupem do základní školy)  – dětí s povinnou předškolní docházkou školné neplatí – týká se i dětí s povinnou  s OŠD.

Informace o úplatě za předškolním vzdělávání jsou specifikovány ve Vnitřním předpisu, který je rodičům k dispozici na info tabulích u vchodů do jednotlivých pavilonů.

O prominutí  školného je nutné ZNOVU NEBO NOVĚ zažádat  do konce srpna 2019-  VE VŠECH PŘÍPADECH —–  PLATNOST KAŽDÉHO VYPRŠÍ 31.8..2020

2. ÚPLATA ZA STRAVNÉ ve školní jídelně 78. mateřské školy Plzeň.

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2020/2021 na dobu od 1.září 2020 do 31.srpna 2021.

Číslo účtu pro platby stravného : 19830 311/0100

Výše plateb:

děti 3 – 6 let věku  – 38,–Kč na dítě a den
děti 7 leté  – 44.–Kč na dítě a den

Splatnost: do 20. dne v měsíci

Záloha: 1000,– Kč děti 3-6 leté,     1040,– Kč děti 7 leté, které dovrší  7 let do 31.8.2020.

Formy úhrady: bezhotovostními převody,  souhlasem s inkasem, výjimečně hotovostně.

Informace o úplatě za stravování jsou specifikovány ve Vnitřním předpisu, který je rodičům k dispozici na info tabuli u vchodů do jednotlivých pavilonů.

 

Před nástupem dítěte do MŠ ( tedy od 26.8. 2020- 29.8.2020)a dále vždy před nástupem  dítěte  jsou rodiče/zákonní zástupci nově přijatých dětí povinni osobně navštívit vedoucí ŠJ a dohodnout formy úhrady stravování.

Veškeré informace podává vedoucí školního stravování B. Svobodová ……………722/080 454.

Monika Kalašová, ředitelka školy