Zápisy 2021/2022

78.mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace, Sokolovská 30, Plzeň

Vážení rodiče,

k vyplnění přihlášky dítěte do mateřské školy prosím využijte následující webové stránky  mszapis.plzen.eu Na těchto webových stránkách proběhne od 15.4. do 3.5. 2022 vydávání žádosti o přijetí do mateřské školy. Od 4.5. do 5.5. 2022 proběhne sběr přihlášek, a to několika formami. Buď:

  • prostřednictvím datové schránky
  • prostřednictvím emailu
  • prostřednictvím pošty
  • prostřednictvím vhození přihlášky (s kopií rodného listu) do sběrné nádoby v mateřské škole. Sběrná nádoba se bude nacházet před hlavním vchodem do pavilonu C (zelený pavilon), v době od 8:00 do 15:30 hodin.

Do MŠ doručte některým z uvedených způsobů řádně vyplněnou a podepsanou žádost s potvrzením lékaře o očkování dítěte, kopii rodného listu dítěte.

Zápisy do mateřských škol 2021/2022 MŠMT

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.
Veškeré úkony, které by výjimečně vyžadovaly osobní přítomnost, budou realizovány pouze po předchozím telefonickém objednání!!!

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 ods.2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v 78. mateřské škole Plzeň, příspěvkové organizace, Sokolovská 30 Plzeň.

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu 2022/2023

 

Soubory ke stažení:

Evidenční list

Přihláška ke stravování

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Stručný harmonogram zápisů

Rámcová kritéria

Kritéria přijímacího řízení 2022

Žádost o přijetí

Oznámení individuálního vzdělávání