Žádost o přijetí

Zápisy 2020/2021

78.mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace, Sokolovská 30, Plzeň

Časový harmonogram přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2020/2021 při využití aplikace el. podpory zápisů v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády a opatřením MŠMT k zápisům do MŠ ze dne 3. 4. 2020

15.4. – 3.5.2020 – vyplňování žádostí k předškolnímu vzdělávání do MŠ  na webu www.mszapis.plzen.eu

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.
Veškeré úkony, které by výjimečně vyžadovaly osobní přítomnost, budou realizovány pouze po předchozím telefonickém objednání!!!

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 ods.2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v 78. mateřské škole Plzeň, příspěvkové organizace, Sokolovská 30 Plzeň.

Datum zveřejnění:
Datum sejmutí:
Kalašová Monika: ředitelka školy

Soubory ke stažení:

Evidenční list

Přihláška ke stravování

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Rámcová kritéria

Kritéria přijímacího řízení

Žádost o přijetí

Oznámení individuálního vzdělávání