Good Start to School

Jako leader v podpoře kvality předškolního vzdělávání jsme iniciovali mezinárodní projekt v rámci programu ERASMUS+.

Co je projekt GOOD START TO SCHOOL?

  • Mezinárodní evropský projekt, jehož se účastnily Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko a probíhal v letech 2015 – 2018.
  • Projekt je zaměřen na hodnocení pokroků dítěte v mateřské škole a na rozvoj komunikace mezi MŠ a rodinou.
  • Koordinace projektu: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
  • Partnerské organizace: Masarykova Univerzita v Brně, 5 partnerských mateřských škol ze všech zúčastněných zemí, Nakladatelství Dr. Josef Raabe na Slovensku a v Maďarsku

VÝSTUPY PROJEKTU GOOD START TO SCHOOL

Výstupy projektu jsou určeny především pro pedagogy MŠ, a rodiče dětí. Jsou dostupné zdarma ve čtyřech jazycích (v češtině, slovenštině, maďarštině, angličtině).

PREDICT

Diagnostický a evaluační nástroj je určen pro průběžné zaznamenávání a vyhodnocování učebních pokroků dítěte v MŠ, respektive rozvoje jeho klíčových kompetencí. Odpovídá praktickým požadavkům sledování a záznamu po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Výsledky hodnocení dítěte je možné zaznamenávat flexibilně, v souladu s preferencí každého jednotlivého učitele.

METODIKA PRO UČITELE

Příručka pro učitele mateřských škol přináší informace o diagnostickém a evaluačním nástroji PREDICT, včetně instrukcí jak s PREDICTEM pracovat v jeho tištěné i elektronické podobě. Publikace učitele seznamuje s diagnostickými metodami používanými v MŠ, věnuje se komunikaci mateřské školy s rodiči a přináší četné příklady z praxe i praktické ukázky ve formě příloh.

PŘÍRUČKA PRO RODIČE

Průvodce hodnocením rozvoje dítěte jasně a srozumitelně představuje rodičům, jak učitelé v MŠ s dětmi pracují na jejich sociálně-emočním rozvoji prostřednictvím nástroje PREDICT a jak je pro rozvoj dítěte prospěšná spolupráce a kvalitní komunikace mateřské školy s rodiči.

ELEKTRONICKÁ FORMA NÁSTROJE PREDICT

Elektronická verze evaluačního a diagnostického nástroje PREDICT umožňuje jednoduše vizualizovat výsledky měření a velmi přehledně prezentovat jak výsledky pro jednotlivé dítě, tak pro celou třídu ve formátu Excel. Vizualizace výsledků je efektivním nástrojem při rozhovoru učitele s rodičem dítěte nebo při konzultačních hodinách.

I v letošním roce jsme se opět zapojili do sbírky Fondu Sidus – vracíme dětem úsměvy.

Sportovní projekty – spolupracujeme s FC Viktoria Plzeň, Florbalovým klubem Slavia VŠ Plzeň, HC Meteor Třemošná, Českou obcí Sokolskou

V letošním roce 2019 jsme se zapojili do projektu „Pojďme se hýbat a sportovat s Viktorkou“. Děti si vyzkoušeli spoustu pohybových aktivit a zkusili si, jaké je to být opravdovými fotbalisty.

 

Již druhým rokem se naše mateřská škola zapojila do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Cílem projektu je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit za spolupráce rodičů

Nejste nám lhostejní.


V naší mateřské škole rádi spolupracujeme s rodiči a chceme aby byla naše mateřská škola rodičům více otevřená, zapojili jsme se do projektu „Rodiče vítání“. Podařilo se nám získat certifikát této značky a věříme, že naše spolupráce s rodiči bude i nadále stejně dobrá.

Žijeme zdravě


Protože nám není lhostejné životní prostředí, používáme pouze čistící prostředky, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a které pomáhají k jeho udržitelnosti.

Vracíme dětem úsměvy.