Ředitelka – statutární orgán Bc. Monika Kalašová
Zástupce ředitele – zástupce statutárního orgánu Mgr. Martina Jandová
Učitelé

Jitka Bombičková
Jana Uřídilová
Radka Pechátová
Eva Petříková
Eva Lepičová Partynglová
Alena Carmineová
Michaela Chocholková
Bc. Květka Pravdová DiS.
Renata Reiserová
Aneta Jandošová DiS.
Bc. Dana Partynglová
Klára Lukášová
Bc. Andrea Hofmanová
Bc. Radka Ambrož Solfronková

 asistenti pedagoga (schválení KÚ PK.)                                                        Lenka Tytlová

                                                                                                                          Danuše Nolčová

                                                                                                                          Mgr..  Olesia Petrenko

                                                                                                                          Bc. Tetiana Tanchynets

                                                                                                                          Soňa Kuncová

 

speciální pedagog ( zároveň výchovný poradce)                                          Mgr. Stanislava Švajcrová

 školním asistent                                                                                            Kamila Sedláčková

                                                                                                                         

 

 

Nedílnou součástí kolektivu jsou provozní pracovnice:     

 

Vedoucí školní jídelny: Dita Kořanová
Kuchařka zastupující v době nepřítomnosti vedoucí ŠJ: Milena Sýkorová
Kuchařky: Bohumila Medková
Nikola Hašková
Kateřina Brožová
Školnice (vedoucí provozního úseku) Adéla Raffová
Uklízečky: Alena Vitoušová
Petra Suchá
Marie Nováková
Iveta Šiková

Ekonomka (hlavní účetní školy)                                                                              Ivana Egermaierová

PAM (externě)                                                                                                          Eva Pechanová