Ředitelka – statutární orgán Monika Kalašová
Zástupce ředitele – zástupce statutárního orgánu Mgr. Martina Jandová
Učitelé

 

Jitka Bombičková
Jana Uřidilová
Radka Pechátová
Eva Petříková
Eva Lepičová Partynglová
Alena Carmineová
Jan Šitta
Bc. Květka Pravdová Dis.
Renata Reiserová
Aneta Jandošová Dis.
Dana Partynglová
Klára Lukášová
Bc.Jana Šmídová
Libuše Kolešová

 asistenti pedagoga (schválení KÚ PK.)                                                         Michaela Chocholková

                                                                                                                          Danuše Nolčová

 speciální pedagog ( zároveň výchovný poradce)                                          Mgr. Stanislava Švajcrová

 školním asistent                                                                                            Soňa Kuncová

 

Nedílnou součástí kolektivu jsou provozní pracovnice:     

 

Vedoucí školní jídelny: Bohuslava Svobodová
Kuchařka zastupující v době nepřítomnosti vedoucí ŠJ: Milena Sýkorová
Kuchařky: Bohumila Medková
Nikola Hašková
Kateřina Brožová
Školnice (vedoucí provozního úseku) Adéla Raffová
Uklízečky: Alena Vitoušová
Petra Suchá
Lenka Tytlová
Marie Nováková

Ekonomka (hlavní účetní školy)                                                                              Ivana Egermaierová

PAM (externě)                                                                                                          Eva Pechanová