Je v nich rozvíjen zejména talent dětí, ale i tvořivost, hudební a pěvecké dovednosti, rytmus, soustředění,  elementární cit pro krásu, prvotní vnímání kulturních hodnot, dětská kamarádství, ohleduplnost, rozvíjeno  poznávání, pracovní a tvůrčí dovednosti a zkušenosti,  přiměřeně rozvíjeny IT dovednosti, pohybové dovednosti, odvaha a mnohé další

Vycházejí ze zájmu dětí, jsou vedeny pedagogy školy  nebo odborným lektorem, jsou součástí vzdělávání v průběhu celého dne nebo nespacích aktivit s ohledem na možnosti dětí a jejich věkové zvláštnosti.

Součást školního  vzdělávacího programu, dopolední hodiny:

 • Rozšířené výtvarné aktivity  a pracovní tvůrčí aktivity pod vedením pedagů školy – bezúplatně.
 • Keramika dětí – dopoledne, případně společné setkávání s rodiči  a dětmi v odpoledních hodinách při  keramické dílně – bezúplatně.
 • Návštěvy vybraných divadelních přestavení – s ohledem na úroveň a komorní prostředí, případně návštěva v naší škole.
 • Práce s interaktivní tabulí ( na každém pavilonu), školními počítači, tablet

Nadstandardní doplněk vzdělávání, převážně v  odpoledních hodinách – po částečném odpočinku dětí:

 • Pěvecký sboreček Sluníčka s paní učitelkou Květkou a Janou –  bezúplatně.
 • Kroužek malých hasičů Čertíci s panem učitelem Honzou a paní učitelkou Evou  –  bezúplatně
 • angličtina
 • bruslení – HC Třemošná (/ hradí MO 1)
 • aktivity v Krašovské

Další aktivity

 • bruslení – HC Třemošná (/ hradí MO 1)
 • Předplavecká výuka – za úplatu ( hradí MO 1) plaveckému bazénu – v dopoledních hodinách
 • Netradiční celoškolní akce pro děti a jejich rodiče, slavnosti a jiné vzdělávací nebo zábavné akce, Dny pro radost,  Techmania Science Center, ZOO a nabídka tematických  akcí.

78. mateřská škola v Sokolovské ulici

To je – kreslení a malování, učení a hraní, zpívání a cvičení,  bruslení, hračky a plno nových her, procházky, výlety i plavání, sportování, pohádky, divadla a Dny pro radost,  plno nových kamarádů a paní učitelky, které už se na děti moc  těší……