S kým spolupracujeme:

 • s ÚMO Plzeň 1
 • s 31. ZŠ – úzká spolupráce škol,  společné akce a oboustranné návštěvy dětí
 • ZŠ Bolevecká – přípravná třída
 • bazénem  Lochotín na úrovni předplavecké výuky finančně podporováno MO Plzeň 1,  dále je formou instalace stálé výtvarné výstavy obrázků, prací našich dětí
 • HC Třemošná – výuka bruslení finančně podporována MO Plzeň 1
 • s agenturami zábavných  kulturních pořadů i jiných vzdělávacích center – divadla, ZOO, Techmania science center
 • s SDH Bolevec na úrovni vedení zájmových aktivit našich malých hasičů
 • Centrum aktivit Krašovská
 • s knihovnou Bolevec  na úrovni návštěv, tématických besed, vypůjčování  knih…aj.
 • se školským logopedem SPC na úrovni prvotní depistáže dětem, které potřebují a ještě nemají logopedickou péči, besedy s rodiči, supervize pedagogům
 • se speciálním logopedem
 • vítání občánků MO Plzeň 1, Domov seniorů Terasy
 • FC Slavia VŠ – florbal

Co nabízíme:

Školu plnou barviček, bezpečné, útulné a čisté prostředí, které průběžně obnovujeme, plně zrekonstruovaný interiér včetně sociálního zázemí dětí
Dlouhodobě provoz vyhovující pracujícím rodičů tj. 6,00 – 16,30 hodin.
Oboustrannou spolupráci s 31.ZŠ.
Nabízíme časově neomezený adaptační program všem nově nastupujícím dětem podle jejich individuálních potřeb a zájmu rodičů.
Pečujeme o pohodovou a příjemnou atmosféru tříd, o důvěru našich dětí.
Dbáme o denní dostatečný pitný režim – i formou sebeobsluhy (s ohledem na věk dětí) ze speciálních termonádob umístěných na jednotlivých třídách, pitný režim je pro nás důležitý i při pobytu venku, vždy nabízíme alespoň jeden neslazený nápoj.
Po obědě si čistíme zuby.
Zařazujeme tzv. nespací aktivity pro starší děti – krátký odpočinek po obědě vystřídají hry a činnosti dle zájmu dětí s ohledem na děti spící.
Rozvíjíme tvořivost dětí v mnoha podobách, malujeme, tvoříme a svými výtvory zdobíme interiér i exteriér školy ve zrekonstruovaném Ateliéru s keramickou pecí.
každý pavilon je vybaven interaktivními panely, ostatní třídy mají k dispozici počítače  pro práci dětí.
Prostornou, dobře udržovanou a řadou zajímavých herních prvků vybavenou školní zahradu. Dominantou je „Loď“.
Podporujeme  zdravý životní styl – pestrým  a vyváženým stravováním, bohatou nabídkou ovoce a zeleniny, pestrý, zdravě sestavený jídelníček je aktualizován na web. stránkách, včetně fotogalerie.
Nabízíme nadstandardní aktivity : seznamování s AJ přiměřenou  a ind. formou ( info na těchto stránkách ).
Rozvíjíme poznávání dětí mnoha zajímavými akcemi  „Dny pro radost“, Dny s hračkou, karneval, společná divadla, kina….
Pečujeme o elementární seznamování dětí s prvky ekologie  i ve Skřítkovém lese,  naší snahou je rozvoj oblasti environmentální výchovy v praxi, kuchyni jsme vybavili ekologickým bio kompostérem, děti pěstují bylinky a zeleninu ve svých zelených zahrádkách.
Rozvíjíme povědomí dětí o práci s IT technologiemi – interaktivní panely, počítače, předškolní děti kroužek počítačů pořádaný 31.ZŠ, razíme názor : všeho s mírou!
Rozvíjíme otevřenou spolupráci s rodiči, snažíme se o dobrou informovanost, zapojili jsme se do projektu „Rodiče vítáni“
Umožňujeme rodičům vstup až do tříd ráno i odpoledne, zavádíme na několika třídách i odpolední hraní s rodiči, naším společným cílem je pohoda a zdravý vývoj Vašeho dítěte.
Pečujeme o zdravou výživu, která se podílí na stavu současného i budoucího zdraví dětí, pěstujeme a rozvíjíme u dětí povědomí a pojmu “ zdravý životní styl „- návyky a zvyky a jejich nastavení –  co to je a jak na to..??“
Zapojujeme rodiče do třídních aktivit – vítáme jakoukoliv  formu spolupráce.
Naším dlouhodobým cílem je spolupodílení se rodičů na celkovém dění jednotlivých tříd a celé školy.
Účastníme se mnoha sportovních aktivit, Olympiád, děti předvádí svoji pohybovou úroveň, chodíme plavat, bruslit, na školní zahradě se proháníme na odrážedlech a koloběžkách,zajišťujeme krátká představení při “ Vítání dětí na svět na ÚMO P1″, i při předávání Jánského plaket,
Navštěvujeme zařízení Senior rezidence Terasy a přinášíme jeho klientům mnoho radosti a hezky prožitých chvil a máme z této spolupráce radost – Stavíme mosty
Naše výtvarné aktivity zdobí třídy, šatny, ploty, školní zahradu, plavecký bazén, Dům pohádek – účastníme se výtvarných soutěží a často získáme  přední umístění.

Naším cílem jsou spokojené děti, které se k nám každý den těší… není nám lhostejná spokojenost rodičů.